გაზეთ "მენორა"-ს 5 წლის იუბილე

1998 წლის სექტემბერი, შ.რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური თეატრის მცირე დარბაზი.

გაზეთ "მენორა"-ს 10 წლის იუბილე

2003 წელი 23 ოქტომბერი, თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახ. ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი

შეხვედრები "მენორასათვის"